De Vreemdeling

Braakland/ZheBilding

Spel: Sara Vertongen, Dirk Buyse, Jorre Vandenbussche, Kris Cuppens en Pieter Genard

Muziek: Gerrit Valckenaers en Rudy Trouvé

Een bewerking van Stijn Devillé naar Albert Camus

Een jonge man in de Franse kolonie Algerije begraaft zijn moeder en begaat niet veel later een moord op een Arabier. Het zijn dingen die voor Meursault zelf niet of nauwelijks verband met elkaar houden, maar die in de ogen van de publieke opinie en de rechters wel degelijk samenhang vertonen. Vooral zijn vermeende gevoelloosheid bij de begrafenis van zijn moeder wordt hem kwalijk genomen. Meursault wordt ter dood veroordeeld. Het tekent de jongeman dat hij in de laatste nacht voor zijn executie vasthoudt aan zijn visie op wat er is gebeurd. Aan zijn waarheid. Aan hoe hij het heeft beleefd, gezien, gevoeld, ervaren.

Bron: http://www.braaklandzhebilding.be/dp/node/592

De vreemdeling